SUGARTIA LTD.

Пародос Софокли Венизелоу
Н.Лачанагора
GR-54628 Солун Гърция

Тел.:  +30 2310 552255 – 84
Факс:  +30 2310 552283
sales@sugartia.gr
info@sugartia.gr

SUGARTIA LTD.

Агиу Стялиану,
Магула Атики
GR-19018, Атина

Тел.: +30 2105556528, +30 2105556581
info-ath@sugartia.gr

Офис в България

Адрес: Ул. Христо Белчев 1, ет.6
София 1000

Тел: +359 2 980 20 24
Факс: +359 2 980 20 56
За информация: info@sugartia.bg
Отдел продажби: sales@sugartia.bg