СЪОРЪЖЕНИЯ

  • Шугартиа разполага с най-новата техника за съхранение и пакетиране на захар, както и производство на пудра захар   в района на Ню Лачанагора в Солун,Северна Гърция. Новите мощности на компанията са много близко до пристанището на Солун и западния вход на града, в непосредствена близост до околовръстния път и в близост до почти всички главни пътища на Северна Гърция, така че достъпа е много лесен както за клиентите, така и за доставчиците в град Солун, както и тези от Северна Гърция.
  • През 2015 г. Шугартиа разширява своята складова и опаковъчна техника също  и в град Атина. По-точно  в областта на Магула западно от Атина функционират две автоматизирани опаковъчни линии за 1 кг пакети и 25 кг торби, заедно със склад и център за дистрибуция. Също така Шугартиа поддържа широка мрежа за продажби и дистрибуция в България и Кипър. „