ΠΑΡΑΓΩΓΗ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Σιλό – Σύστημα τροφοδοσίας

Το αυτόματο κλειστό σύστημα αποθήκευσης και τροφοδοσίας ζάχαρης που έχουμε αναπτύξει, μας εξασφαλίζει την τάχιστη παραλαβή της πρώτης ύλης στο υψηλότερο επίπεδο ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής μέσω των σταδίων αφύγρανσης, κοσκινίσματος και αποκονίωσης. Παράλληλα, ένα πλήρως αυτοματοποιημένo και κλειστού τύπου δίκτυο τροφοδοτεί όλες τις συσκευαστικές μηχανές για την παραγωγή των τελικών προϊόντων.

Production
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Συσκευαστικές μηχανές – Metal detection

Η επιλογή κατασκευαστών με πολυετή ενασχόληση και εμπειρία στη συσκευασία ζάχαρης σε πληθώρα των συσκευασιών μας αποδίδει τη μέγιστη δυναμικότητα συσκευασίας, όπου σε συνδυασμό με τα συστήματα ελέγχου ποιότητας, metal detection και metal restraint, εξασφαλίζουν την παραγωγή των προϊόντων, τηρώντας τις αυστηρές προδιάγραφες της αγοράς και της νομοθεσίας.

Production
ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ

Παλετοποιητής – Σήμανση – Αποθήκευση Τελικών προϊόντων

Τα αυτόματα συστήματα παλετοποίησης, η σήμανση προϊόντων με την παράλληλη δράση των συστημάτων wms και η εγκατάσταση των drive in ραφιών συντελούν στην υψηλής ακρίβειας ιχνηλασιμότητα, στη μεγάλη δυναμική φορτοεκφορτώσεων και στην εξυπηρέτηση, σύμφωνα πάντα με τους κανόνες ασφάλειας και υγιεινής, καθώς και της μεταφοράς, αποθήκευσης και χρήσης έως την τελική παράδοση στον πελάτη.

Production
ΑΣΦΑΛΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΜΑΣ

Παραγωγή Αχνής

Ο σχεδιασμός της αυτοματοποιημένης διαδικασίας παραγωγής και η συνεχής βελτίωση μέσω των προαπαιτούμενων αναλύσεων που έχουμε εντάξει στην παραγωγική μας διαδικασία σε συνδυασμό με την ΑΤΤΕΧ κατασκευή του μύλου παρέχουν ένα ασφαλές περιβάλλον εργασίας και ένα υψηλής ποιότητας προϊόν.

Το σύνολο της παραγωγικής διαδικασίας, ο εξοπλισμός, το πρότυπο ασφάλειας και ποιότητας, η ελάχιστη περιβαλλοντική επιβάρυνση, η αδιάλειπτη παρακολούθηση του εξοπλισμού και των σταδίων παραγωγής, σε συνδυασμό με την πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία του προσωπικού μας ανταποκρίνονται πλήρως στα κριτήρια των μελετών που έχουν αναπτυχθεί με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση του πελάτη για ασφαλή και ποιοτικά προϊόντα.

    Production