CONTACT

THESSALONIKI

Parodos Sofokli Venizelou

N. Lachanagora

GR-54628 Thessaloniki, Greece

Tel.: +30 2310 552255 – 84

sales@sugartia.gr - info@sugartia.gr

Find us on map

ATHENS

Agiou Stylianou, Magoula Attikis

GR-19018, Athens

Τηλ.: +30 2105556528 - 81

info-ath@sugartia.gr

Find us on map

SOFIA

Christo Belchev 1,

BG-1000, Sofia

Tel.: +359 2 980 20 24

info@sugartia.bg - sales@sugartia.bg

Find us on map

CONTACT

FIND US

Where are we